baner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ksieza

Nasi kapłani

 


kaplani

linia
ks_proboszcz

Jest proboszczem naszej wspólnoty parafialnej od 26.06.1997 roku. Urodził się 05.01.1956 roku w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Do dziś w Kartuzach mieszkają jego tata oraz siostra, którą możemy spotkać w naszym biurze parafialnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej. Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego Ksiądz Proboszcz 25.05.1980 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w  Gdańsku Matarni. Po trzech latach podjął posługę na Morenie. Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.  

linia
ks_slawomir

W parafii od 2007 roku, pochodzi z Nowego nad Wisłą, gdzie urodził się 26.06.1964 roku. Po ukończeniu seminarium ksiądz Sławek przyjął święcenia kapłańskie 14.05.1989 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Następnie przez trzy lata jako wikariusz pracował w diecezji pelplińskiej, by po zmianie granic diecezji zostać kapłanem archidiecezji gdańskiej. Posługę wikariuszowską kontynuował w kilku parafiach m.in. w Straszynie, Bojanie oraz na Zaspie.

Ksiądz Sławomir w parafii prowadzi katechezę dla dorosłych oraz sprawuje pieczę nad kilkoma grupami zrzeszającymi osoby dorosłe.
linia

Urodzony  08.10.1972 w Gdańsku.
Wyświęcony na kapłana 21.06.1997 w Gdańsku.
Pochodzi z Gdańska Żabianki.
Po święceniach posługiwał w parafiach:
- Chrystusa Miłosiernego na Płycie Redłowskiej (1997 -  2005)
- św. Brygidy w Gdańsku ( 2005 - 2010)
- NSPJ w Gdyni ( 2010 - 2014 )
- św. Piotra i Pawła w Gdańsku ( 2014 - 2015)
W parafii jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza,  Scholi, harcerzy, Kregu Domowego   Kościoła, czuwa nad przygotowaniem dzieci do I Komunii św.
Katechizuje w Zespole  Kształcenia  Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
im. Mariusza Zaruskiego.
Zainteresowania: duszpasterstwo, jazz i góry.
Organizuje "Wakacje z Bogiem" dla dzieci.

linia

Ks. Wojciech Szornak pochodzi z par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1999 roku z rąk ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Do tej pory pełnił posługę wikariusza w czterech parafiach naszej archidiecezji. Był duszpasterzem zarówno dzieci, młodzieży jak i wspólnot dla dorosłych. Zainteresowania: muzyka.

Kontakt

Biuro parafialne:

poniedziałek, środa, piątek 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 18.00, sobota 9.00 – 10.00

telefon: 58 347 69 81; 58 347 60 00
e-mail: pgmorena@diecezja.gda.pl
ksiądz dyżurny: tel. 600 800 677

Msza święta i spowiedź

Eucharystię dlatego trzeba tak pielęgnować w naszym życiu, że Bóg jest tu tak blisko.

Msze święte w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 11.00 (kaplica, dla przedszkolaków w roku szkolnym), 12.00, 13.30, 18.00, 19.30

Msze święte w dni powszednie: 6.30, 8.30, 18.00

Nasza Parafia

Wspólnota Kościoła jest miejscem rozwoju nowego człowieka w nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie, słuchamy Słowa Bożego - karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze.

  • Galeria zdjęć z życia Parafii ...>>